Categories: None [Edit]

librato-metrics

https://rubygems.org/gems/librato-metrics
https://github.com/librato/librato-metrics
An easy to use ruby wrapper for Librato's Metrics API

Total

Ranking: 2,375 of 180,392
Downloads: 5,749,858

Daily

Ranking: 3,841 of 180,379
Downloads: 863

Depended by

RankDownloadsName
3,2522,788,537librato-rack
11,548164,966gantree
20,16765,122recognizer
21,30060,154blabbermouth-librato
21,65258,822librato-rake-deploytrack
33,01332,893chef-handler-librato
33,08932,810metriksd
51,53518,284chrome_debugger
52,56117,800pliny-librato
73,01011,276lita-libratoo
75,11810,829librato-metrics-taps
94,9767,498metrics-rails
99,2266,961sensu-plugins-librato
99,4746,932librato-storm-kafka
101,2366,698fluent-plugin-librato
128,4464,200librato-metrics-memcached
131,5004,048libratonator
133,5723,946napolean

Depends on

RankDownloadsName
22778,237,316faraday
2,3255,975,128aggregate

Owners

#GravatarHandle
1iconlibrato
2iconnextmat
3iconakahn
4iconchancefeick
5iconbjdehamer