Boutetnico's Gems

icon
#Total RankDaily RankNameSummary
198,28462,634sensu-plugins-aws-boutetnicoThis plugin provides native AWS instrumentation for monit...
299,58762,634sensu-plugins-mongodb-boutetnicoThis plugin provides native MongoDB instrumentation for m...
3124,84962,634sensu-plugins-http-boutetnicoThis plugin provides native HTTP instrumentation for moni...
4141,88662,634sensu-plugins-elasticsearch-boutetnicoThis plugin provides native ElasticSearch instrumentation ...
5142,23862,634sensu-plugins-newrelic-boutetnicoSensu newrelic plugins
6156,02862,634sensu-plugins-mysql-boutetnicoThis plugin provides native MySQL instrumentation for mon...
7157,56562,634sensu-plugins-supervisor-boutetnicoThis plugin provides native supervisord instrumentation f...
8168,81162,634sensu-plugins-memcached-boutetnicoThis plugin provides native memcached instrumentation for...
9169,05562,634sensu-plugins-graphite-boutetnicoThis plugin provides native Graphite instrumentation for ...
10169,06562,634sensu-plugins-nexmoThis plugin allows to interact with Nexmo (Vonage) API
11169,18362,634sensu-plugins-php-fpm-boutetnicoSensu plugins for php-fpm
12169,22662,634sensu-plugins-ssl-boutetnicoThis plugin provides native SSL instrumentation for monit...
13169,49462,634sensu-plugins-logstash-boutetnicoThis plugin provides native logstash instrumentation for ...